ویدیوهای منتخب

تالار جراحی

بیمار پسر بچه 11ساله با علائم سردرد، عدم تعادل و سرگیجه به دکتر حسن رضا محمدی، مراجعه کردند. تشخیص دکتر SEGA بود و در بیمارستان عرفان نیایش عمل شدند. بیمار مورد TS است.

بیمار خانم 61 ساله با علائم درد صورت به دکتر حسن رضا محمدی، مراجعه کردند. تشخیص دکتر Trigeminal Neuralgia بود و در بیمارستان عرفان نیایش عمل شدند.

بیمار آقای 62 ساله با ضعف اندام های تحتانی در بررسی MRI وجود توده قدام نخاع در ناحیه تحتانی توراسیک تومور کامل برداشته شد و وضعیت بیمار بهتر گردید.